บจก. เจแปน นิว เวฟ ทราเวล
โทร 02 235 4720, 081-621-5411
 • th

โปรแกรมทัวร์ โตเกียว-นิกโก้-เซนได-ยามากาตะ


โปรแกรมทัวร์ โตเกียว-นิกโก้-เซนได-ยามากาตะ

 

NIKKO - SENDAI - YAMAGATA 6 DAY 4 NIGHT

 

โปรแกรมทัวร์ นิกโก้ - เซนได - ยามากาตะ 6 วัน 4 คืน
 

 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ - นาริตะ (โตเกียว)

21.00 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิผู้โดยสารระหว่างประเทศโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก(หัวหน้าทัวร์แนะนำการเดินทาง)

01.05 ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินเที่ยวบินที่JF 988

 

วันที่สอง  นาริตะ - นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - เอโดะ วันเดอร์แลนด์

09.10 เดินทางถึงสนามบินนานาชาตินาริตะประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.)หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรรับกระเป๋าเรียบและทำภาระกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว...

สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำ อาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ

เดินทางสู่ “เมืองนิกโก” เป็นเมืองหนึ่งที่นักเที่ยวเที่ยวนิยมเดินทางท่องเที่ยว เนื่องจากนิโกมีจุดเด่นทางด้านประวัติศาสตร์ มรดกทางวัฒนธรรมในรูปของวัดและศาลเจ้า รวมทั้งมีธรรมชาติที่สวยงาม พื้นที่โดยรอบของเมืองนิกโก้ จะมีน้ำพุร้อน น้ำตก ทะเลสาบต่างๆที่ทิวทัศน์ที่สวยงามเดินทางไป “ศาลเจ้าโทโชกุ”  ศาลเจ้านี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ฝังศพของโชกุโทกุงาวาที่เก่าแก่นานนับ 4 ศตวรรษ โดยใช้ช่างฝีมือในการสร้างมากถึง 15,000 คน  ชมสถาปัตยกรรมไม้แกะสลักที่วิจิตรตระการตา ทั้งสวยงามในแง่ของศิลปะและแฝงแง่มุมในทางปรัชญาเป็นรูปลิงปิดหูปิดตาปิดปาก ชมความสวยงามของเจดีย์ห้าชั้น ตามแบบฉบับของสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นโบราณ นอกจากนี้องค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนให้ศาลเจ้าโทโชกุเป็นมรดกโลกอีกด้วย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เดินทางไปที่ เอโดะวันเดอร์แลนด์ เป็นการจำลองเมืองสมัยเอโดะขึ้นมาเหมือนจริง นักท่องเที่ยงสามารถสวมบทบาทเป็นชาวเมืองเอโดะ เช่น ซามุไร , ชินเซนกุมิ (ผู้ดูแลความเรียบร้อย) , นินจา , พ่อค้า , โออิรัน(หญิงสาวในเมือง) ในเมืองเอโดะยังมีกิจกรรมลองเล่นอีกมากมาย เช่น ศิลปะการฟันดาบ ศิลปะการยิงธนู ปาเป้าในแบบญี่ปุ่นที่ได้รับอิทธิพลมาจากอังกฤษ ดาวกระจายหรือที่รู้จักในนามชูริเคน ยาคาตะบุเนะการล่องเรือในแม่น้ำไหลตั้งแต่สะพานนิปปงบาชิไปจนถึงเรียวโกคุบาชิเพื่อนำท่านเที่ยวชมภายในหมู่บ้าน และยังมีสถานที่น่าสนใจ อย่างเช่น นินจาไคไคเท เป็นสถานที่ฝึกของนินจา เป็นที่ที่เราจะไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้น คานุจิ เทน  เป็นที่รับชมการตีดาบญี่ปุ่น หรือดาบคาตานะ ที่ซึ่งถูกกล่าวขานว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลก ตั้วแต่ยังเป็นแท่งเหล็กจนกระทั่งเป็นดาบเล่มหนึ่งเลย

เย็น บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก (ขาปูยักษ์)

ที่พัก NASU GRAND HOTEL AIJU หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม  สวนแอปเปิ้ล - ศาลเจ้าชิโอกะมะ - นั่งเรือมัตสึชิมาเบย์ - วัดโกไดโดะ - วัดซุยกันจิ - ปราสาทอาโอบะ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่เซนได เที่ยวชมสวนแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลหลายหลากหลายสายพันธุ์มีทั้ง แอปเปิ้ลเขียวกับแอปเปิ้ลแดง เดินทางต่อกันที่ ศาลเจ้าชิโอกะมะศาลเจ้าตั้งอยู่บนเนินเขาป่าในใจกลางเมืองของชิโอะ ศาลกล่าวว่าจะได้รับการจัดตั้งขึ้นก่อนที่จะละช่วง (794 - 1185), ได้รับการเคารพนับถือจากผู้มีอำนาจของภูมิภาคโตโฮกุโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่ตระกูล ปัจจุบัน Shadenฮอลล์ถูกสร้างขึ้นโดยโยชิมูระในวันที่ 1,704 วิธีการหลักผ่านหินประตู Torii เป็นชุดของบันไดหินสูงชันและอยู่ภายใต้สองประตูมากขึ้นในฮอลล์ที่หน้าหลัก มันเป็นสถานที่ที่ดีที่จะได้รับมุมมองที่ดีของชิโอะเบย์ ในบริเวณใกล้เคียงมีต้นไม้ 600 ปีฮอลลี่นาฬิกาแดดหินที่นำเสนอใน 1792 โดย Shiheiฮายาชิเป็นนักวิชาการแล้วตั้งข้อสังเกตและโคมไฟทองแดงใหญ่โบราณ พิพิธภัณฑ์ติดกับศาลเจ้าแสดงดาบ, เกราะและเอกสารเก่า นอกจากนี้บนจอแสดงผลเป็นวัสดุที่เชื่อมต่อกับการผลิตเกลือและการประมงจากยุคหินจนถึงปัจจุบัน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านนั่งเรือที่อ่าว นั่งเรือมัตสึชิมะเบย์เพื่อไปชมความงามของอาคารบนเกาะ ที่ โกไดโดะเป็นที่โดดเด่นมากสำหรับทำเลที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็ก ๆ บนชายฝั่งของมัตสึชิมะซึ่งเชื่อมต่อแผ่นดินใหญ่โดยเดินข้ามสะพานไม้ที่สั้น ถูกยกขึ้นบนเกาะเล็ก ๆ นี้ได้ช่วยปกป้อง โกไดโดะจากคลื่นสึนามิรวมทั้ง 2011 แผ่นดินไหวโตโฮกุและสึนามิที่เกิดขึ้น 7 วันต่อสัปดาห์ จากนั้นนำท่านชมปกติจะเรียกว่าวัด ซุยกันจิ , ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี คศ. 828 โดย    จิกะก ไดชิแต่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่โดยใช้ไม้นำมาจากภูเขามาโนในจังหวัดวะกะและคนงานที่มีฝีมือจากเกียวโตและกิอิ หลายส่วนของวัดได้รับการกำหนดให้เป็นสมบัติทางธรรมชาติและสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม วัดซุยกันจิมีจำนวนของถ้ำแกะสลักเข้าไปในหิน ถ้ำเหล่านี้ถูกนำมาใช้สำหรับการให้บริการเป็นที่ระลึกและเป็น Cinerarium บ้านเถ้าถ่านของผู้ตาย ได้เวลานำท่านแวะชมปราสาท อาโอบะ(ปราสาทเซนได) สร้างโดยมาซามุเนะบนยอดภูเขา Aobaโดยอาศัยตำแหน่งทางกลยุทธ์ยุทธศาสตร์สูงที่สามารถมองเห็นเมืองเซนได

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารอิสระให้ท่านได้พักผ่อนกับการแช่น้ำแร่ (ออนเซ็น)สปาแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ตามอัธยาศัย

ที่พัก SAKUNAMI ONSENหรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่  กินซัง ออนเซ็น – สวนดอกไม้ Sagae Cherry Land – ยามาเดระ – นั่งกระเช้าลอยฟ้า ซาโอะ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

นำท่านแวะเยี่ยมชมและสัมผัสบรรยากาศของออนเซ็นแบบญี่ปุ่นแท้ๆ กินซัง ออนเซ็นซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำ Ginzanในยะมะงะตะ เป็นเมืองเล็กๆๆ ที่มีลำธารไหลผ่านกลางเมือง เป็นกลุ่มของอาคารที่พักแบบโบราณสร้างมาตั้งแต่สมัยไทโชและต้นโขวะ เรียงรายอยู่สองข้างทางระหว่างแม่น้ำสายเล็กๆ ถือว่าเป็นเสน่ห์ของที่นี่ อาคารส่วนใหญ่จะเป็นโรงแรมที่มีบริการแช่น้ำแร่ และเป็นร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกด้วย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชื่นชมสวนดอกไม้ตระการตาที่ Sagae Cherry Land“เชอร์รี่ซากาเอะ” ให้คุณได้เพลิดเพลินกับรสชาติ และที่นี่มีงานฝึมือและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นประจำฤดูกาลทั้งสี่ของจังหวัด

ได้เวลานำท่านสู่ Yamadera ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่ตั้งอยู่ในภูเขาทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองยามากาตะ ที่มีมุมมองที่ดีลงบนหุบเขา วัดนี้ก่อตั้งขึ้นกว่าพันปีที่ผ่านมาใน 860 เป็นวัดของนิกาย เท็นได ชื่อที่นิยมของ ยามาเดระอักษรหมายถึง "วัดภูเขา" ในญี่ปุ่นฐานของภูเขาตั้งอยู่ประมาณห้านาทีเดินจากสถานีรถไฟ ยามาเดระและมีหลายสิบของร้านค้าและร้านอาหารที่ให้ความสำคัญกับผู้เข้าชมหลายวัด นอกจากนี้ยังมีศูนย์ผู้เข้าชมที่มีขนาดเล็กเพียงแค่ข้ามสะพานไปตามทางจากสถานีไปยังวัด จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้า ZAO ROPEWAY เพื่อชื่นชมธรรมชาติของใบไม้เปลี่ยนสีบนเขา

เย็น บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม

ที่พัก KAMI NO YAMA ONSEN หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า  ปราสาทคามิโนะยามะ - หมู่บ้านซามูไร - โรงงานผลิตไวน์ - นั่งชินคันเซน - อาซากุสะ - ชินจูกุ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ได้เวลานำท่านสู่ เมืองยามากะตะ ชมปราสาทคามิโนะยามะ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง คามิโนะยามะตะวันออกยะมะงะตะ ของญี่ปุ่น ในสมัยเอโดะ ปราสาทคามิโนะยามะใช้เป็นสำนักงานใหญ่สำหรับไดเมียว (daimyō) ในช่วงสมัยเอโดะจากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านซามูไรเรสซิเดนซามูไรปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งในอดีตอดีตเป็นที่อยู่อาศัยของซามูไรได้เก็บรักษาเป็นอย่างดี สามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของ Mizusawaและโครงสร้างปราสาทเมืองเช่นเดียวกับการดำเนินชีวิตของชาวเมืองไม่มีภาพถ่ายในสถานที่ ต่อจากนั้นนำท่านชม โรงงานผลิตไวน์และชิมไวน์

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย พิเศษ !!! นำท่านนั่งชินกังเซนจากสถานี Takahata ไปลงที่สถานี อูเอโนะให้ท่านนมัสการไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลที่ “วัดอะซะกุซ่าแคนนอน” วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโตภายในประดิษฐานองค์“เจ้าแม่กวนอิมทองคำ”ที่ศักดิ์สิทธิ์และมีผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปีถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง (ประตูฟ้าคำรณ)”ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” แขวนอยู่อยู่โดยมี  “ถนนนาคามิเซ” ถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัดมีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลังของเล่นโบราณและตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่นมายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกันเพื่อซื้อขนมกลับไปฝากคนที่......และให้ท่านแวะถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก“โตเกียวสกายทรี” เปิดให้บริการเมื่อวันที่   22 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา...มีความสูง 634 เมตรชนะแชมป์เก่าคือหอคอยแคนตันทาวเวอร์ที่นครกว่างโจวของจีน ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโตของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร

จากนั้นให้ท่านเพลิดเพลินกับการช๊อปปิงสินค้าย่านดัง“ชินจูกุ“ใจกลางกรุงโตเกียว เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้า มากมาย อาทิเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกาแบรนด์ดัง ๆ กล้อง ถ่ายรูปดิจิตอลเกมส์ต่าง ๆหรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าเครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทยและที่จะขาดไม่ได้เลยก็ คือร้าน 100 เยน ซึ่งสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมดที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้ ในราคาที่สบายกระเป๋า….(อาหารค่ำอิสระ)

ที่พัก NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่หก  นาริตะซัน - กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ “วัดนาริตะซัน” วัดที่ดังที่สุดในแถบชิบะ ... วัดที่ได้รับความนิยมอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันขึ้นปีใหม่จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เลือกซื้อ “เครื่องราง” หรือ “ฮู้” ต่างๆ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองมากมาย ตลอดถนนสองข้างทาง ในราคาเป็นกันเอง ได้เวลาเดินทางสู่สนามบินนาริตะ .... ออกเดินทางกลับสูประเทศไทยโดยสายการบิน Jet Asia Airways เที่ยวบินที่ JF 989

หมายเหตุ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน้ำมัน ซึ่งมีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพทางการเมืองภัยทางธรรมชาติแต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและคำนึงถึงความต้องการ ,ความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ.....

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญหายสูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย  แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  ทั้งบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน  และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เส้นทางที่ระบุในโปรแกรม ชั้นทัศนาจร (ไป–กลับทั้งคณะ)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
 • โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถ-รับส่ง นำเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • หัวหน้าทัวร์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 2,000 เยน ตลอดทริป
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์
 • ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 10,000  บาท
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

 

กรณียกเลิกการเดินทาง

 • แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำตั๋วท่านละ 10,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 16 - 30 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวมท่านละ 20,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 1- 15 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100 %
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ
 • ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วและอื่นๆท่านละ 10,000 บาท

 

เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียมไปวันเดินทาง

จากการที่รัฐบาลญี่ปุ่น ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1กรกฎาคม 2556 ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้นจะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานทูตฯ) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศหรือขอตรวจเอกสารที่นำมาเช่นตั๋วเครื่องบินขากลับหรืออื่นๆ สำหรับรายละเอียดของเอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาได้แก่

 • ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
 • สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่นเงินสดบัตรเครดิตเป็นต้น)
 • ชื่อที่อยู่และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่นคนรู้จักโรงแรมและอื่นๆ)
 • กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่อย่างน้อย 6  เดือน
 • กิจกรรมใดๆที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
 • ในขั้นตอนของการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 • เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ